Kasboek van het 2e Penningmeesterschap. 1922-1952.