Bladen met namen van (ere)leden, hoofdbestuursleden en leden van afdelingen en correspondentschappen, gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 1897.