1943. Met tekst van een lezing gehouden door A. Rijpperda Wierdsma-van Traa op de algemene ledenvergadering van 8 juli 1943.