Negenenveertigste algemene vergadering en achtenveertigste jaarverslag. 1920.