Stukken betreffende publiciteit en voorlichting t.a.v. veranderingen in de sociale zekerheid en belastingen. 1982-1989 en z.j.