Manuscript \'Helene Mercier. Een Heilige van de Nieuwen Tijd\'. 1910.