Vierde Jaarverslag 1898-1899. Met begeleidende brief. 1899.