Axi-bulletin. Mededelingenblad van Dolle Mina Amsterdam, met agenda\'s en notulen van de landelijke vergaderingen. 1970-1977.