Drie brieven van de afdeling Arnhem aan de afdeling Haarlem betreffende de weergave van een agendapunt van de algemene vergadering. In 2003 teruggekeerd uit Moskou. 1932.