Ingekomen brieven van M.W.H. (Mietje) Rutgers-Hoitsema 1894, Elise Haighton 1894, A.W.L. (Annette) Versluys-Poelman 1896 en Wabina Andreae 1903 betreffende de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Belang en Recht en een geschil met Evolutie. 1894-1903.