Convocaties voor en stukken betreffende op openbare vergaderingen gehouden lezingen. 1895-1896, 1898-1900, 1904-1905, 1907-1908, 1936.