Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan het hoofdbestuur. 1897-1898.