Ingevulde formulieren waarmee men inschrijft voor de koop van aandelen ten behoeve van een waarborgfonds voor de zuivelfabriek. 1989.