Brief van Wilhelmina Drucker, als secretares van het Nationaal Comité in zake Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid, aan Geertruida Margaretha Bieze-Ullman (1875-1962) betreffende haar ontslag als onderwijzeres. 7 september 1905.