Kopieën van stukken betreffende bibliografische en biografische gegevens over Nellie van Kol, verzameld in verband met studie. z.j.