‘Polygoon toespraak Commandante Hoofdstaf’ over het KVV. voorjaar 1940.