Visum voor en aantekeningen van de internationale economie conferentie in Moskou 1952, waaraan Sin Nio namens Indonesië deelnam. 1952.