Register houdende namen en adressen van buitenlandse contacten. [1936-1940).