Ingekomen brieven van A.W.L. Versluys-Poelman betreffende het drukken van de congresverslagen. 1898.