Schema van indeling in rubrieken van de afdeling historie. z.j.