Lijsten met namen en adressen samengesteld voor diverse doeleinden: Raad van Advies, begunstigers en donateurs, commissie van bijstand, toezending van publicaties en circulaires, en lijsten met namen van aanwezigen. [1936-1940].