Schrift met aantekeningen en overgeschreven fragmenten uit gelezen werken. z.j.