Jaarverslagen van de archivaresse W.W. Feith over 1936, 1937 en 1939, doorslag van een brief van W.W. Feith aan het Hoofdbestuur betreffende toegang tot het archief van Arbeid Adelt in het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) van 9 april 1940 en ingekomen brief van W.H. Posthumus-van der Goot, secretaresse van het IAV, van 19 juli 1945 over het archief van Arbeid Adelt dat tijdens de oorlog in de kluis bij de Robaver lag. Met gedrukte inventaris van het archief in tweevoud. De stukken met een nummer in potlood rechtsboven zijn in 2013 teruggekeerd uit Moskou. 1937-1938, 1940.