Lijst van namen en adressen van personen die zich hebben opgegeven voor deelname aan de congressen. z.j.