Concepten en doorslagen van uitgegane brieven aan de leden van het bestuur. 1940.