Stukken uit een portefeuille [III 3]: voornamelijk ingekomen brieven en knipsels betreffende de brochure Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten? (1934) en betreffende het pamflet \'Wat dunkt u van den modernen jongen Man?\' (1938). 1930, 1934, 1938.