Lijst van verzending van de \'invullingslijsten\', formulieren voor opgave van inzendingen. z.j.