Naam en adreslijst leden Hoofdbestuur, afdelingsbesturen, correspondenten, commissies en depots. juli 1942.