Akte van lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.1926.