Aantekeningen (ook van A. Fouillée) en knipsels met gezegden en volksspreuken, over literatuur en kunst. z.j.