Tekst van een huldeblijk aan de heer de Ridder secretaris van de afdeling Amsterdam van de Vrijheidsbond. z.j.