Afschrift van een artikel van Nellie getiteld \'Un meeting socialiste à Gand\', gepubliceerd in Le Wallon, 29 maart 1885. z.j.