Polissen van assurantie voor brand en diefstal van de afdeling zuivelbereiding. 1898.