1929. Met ingekomen stuk van het Departement van Justitie betreffende wijziging in de statuten, in 2003 teruggekeerd uit Moskou.