Speech and poem of the Alkmaar branch of the Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen. Dutch. 1929.