Circulaire aan de spre(e)k(st)ers houdende het verzoek stellingen in te zenden. Stencil. z.j.