Bewijzen van toegang en uitnodigingskaart voor de opening van de tentoonstelling ten name van jonkvrouwe M. van Hogendorp. Gedrukt. 1898.