‘Programma der voorwaarden verbonden aan de toelating tot het examen voor- en aan de benoeming tot surnumerair bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen’.1898.