Circulaires gericht aan redacteuren van diverse bladen met het verzoek een mededeling op te nemen betreffende de regeling van de toegang, entreeprijzen en trein/toegangsbewijzen. Gedrukt. 1898.