Maandblad van het Contactbureau van de Vrouwelijke Vrijwilligers’, nr.1, november 1940. 1940.