Kasboek, bijgehouden door de secretaris van het Comité over de jaren 1929-1931.