Brochure, getiteld ‘ Hoofdlijnen voor een moderne huwelijkswetgeving’, z.p. z.j.