Ingekomen brieven van leden van de congrescommissie en van het hoofdbestuur en rondzendbrieven aan de leden van de congrescommissie betreffende de organisatie en opzet van de congressen. 1898.