Polis van assurantie voor brand van de afdeling landbouw. 1898.