Brochure \'De Vrouw in onze Wetgeving\' van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en amendementen op de concept-statuten en huishoudelijk reglement voor de tweede jaarlijkse algemene vergadering van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht te Rotterdam 26 december 189?. z.j.