Stellingen aangenomen door het Congres ter bestrijding der Prostitutie, te Genève, gehouden 17-23 September 1877. 1877.