Werklijst, waarop in handschrift de taken van een huishoudster bij een gegoede familie beschreven zijn, per dag van de week. z.j.