Kracht in zwakheid (vervolg). De laatste tijden van Port-Royal, 1661-1711. (Amsterdam 1892). 1892-1893, 1910, 1914 en z.j.