Ingekomen brieven en kaarten, 1969 en 1973 van W. Posthumus-van der Goot. 1931-1940, 1969, 1973, z.j.