Aflevering van Vrouw en Gemeenschap, Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, Gouda. 1939.